Xalq deputatlari kengashi sessiyasida Toshkent viloyatini kompleks rivojlantirish bo‘yicha asosiy yo‘nalish va vazifalar muhokama qilindi